Biografía

Doutora en Ciencia política e profesora da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela. Desenvolve a súa actividade investigadora no campo dos estudos de xénero, poder, toma de decisións e políticas públicas de igualdade. Entre as súas publicacións destacan : Lois, M. & I. Diz (2012) ¿Han conquistado las mujeres el poder político? un análisis de la presencia de las mujeres en las instituciones autonómicas, Catarata ; Lois, M. & I. Diz (2011) “La institucionalización de la igualdad de género en Galicia: un camino abierto” en Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nº 5, pp.145-166; Lois, M. & I. Diz (2010) “La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los informes de impacto de género”, Revista AECPA, pp.107-136; Mujeres, Instituciones y Política (editado por M. Lois e I. Diz, Barcelona, Bellaterra, 2007.

Publicacións

ID da publicación Nº de páxinas Título Autor/a ISBN Tipo de publicación Ano Referencia bibliográfica Idioma
470 Crisis, derechos sociales e igualdad 78-84-9086-803-4 Libro 2015 Nogueira, L.; González, L.; Diz, I. (2015). Crisis, derechos sociales e igualdad. Tirant lo Blanch, ISBN 9788490868034, pags. 470 Castelán